Teresa Björkeroth föräldraledig from april 2016

Johan Samuelsson, Msc klinisk optometri, leg optiker ersättare under ledigheten.

Under Teresas föräldraledighet har vi träffat avtal med Johan Samuelsson, Msc klinisk optometri, leg optiker, att utföra syn- och ögonundersökningar.

From april månad 2016 kommer Teresa Björkeroth att vara föräldraledig. Under hennes föräldraledighet har vi träffat avtal med leg optiker
Johan Samuelsson, MSc klinisk optometri, att utföra syn- och ögonundersökningar.

Johan som är leg optiker och har MSc i klinisk optometri från SALUS University i Philadelphia, USA, kommer från Gislövs Läge i Skåne. Han är idag verksam som optiker i Norge, där han har en doktorandtjänst vid IFocus Öyeklinikk i Haugesund i Norge och vid Högskolen i Söröst-Norge.

Teresa och Johan kommer att ha fortlöpande kontakt även under Teresas föräldraledighet, för att undvika att eventuella frågor lämnas obesvarade.

Vi ser fram emot att hälsa Johan välkommen som optiker hos oss!