Som kontaktlinsbärare undersöks man oftare än än en glasögonbärare. Detta görs för att kunna upptäcka oönskade effekter av kontaktlinserna i god tid, innan skador eller annat uppkommer. Genom att kontaktlinsen sitter direkt på ögat, och kommer direkt i kontakt med hornhinna och bindehinna, samt genom att man berör ögat dagligen när man sätter in eller tar ut linserna, finns risker att man kan få biverkningar av kontaktlinserna.

Risken för biverkningar är små om man följer de anvisningar som lämnas för hur de skall skötas, och inte använder dem i situationer när det är olämpligt att bära linser. Dessa situationer går vi noga igenom med alla linsbärare dels vid starten, dels vid de uppföljande undersökningarna.

Kontaklinsundersökningarna syftar huvudsakligen till att följa upp effekterna av linserna, och därigenom undvika oönskade effekter av linserna. Dessutom syftar de till att följa upp att kontaktlinserna passform och allmänna funktion på ögat är korrekt.

En normal linsundersökning enligt ovan kan inte göras på kortare tid än ca 30 minuter utan att utelämna delar av undersökningen.

Kontaktlinsundersökning måste göras regelbundet när man använder kontaktlinser. Intervallet för undersökningarna kan variera mellan 1 år och 3månader, beroende på vilken linstyp man använder och hur ofta man använder dem. Täta undersökningar görs i speciella fall och för de som reagerar onormalt med linserna.

Anamnes

Vi går noga igenom hur kontaktlinser upplevs, samt hur du sköter dem synskärpa med linserna; vi kontrollerar hur du ser med linserna

Yttre undersökning av ögat

Först med linserna på, sedan efter att du tagit av linserna, undersöks ögonen noga i hornhinnemikroskop. Vi undersöker hornhinna, bindehinna, ögonlockskanter och insidor, samt den del av ögats inre vi kan se med hornhinnemikroskopet. Vid undersökningen tillsätter vi kontrastfärg i tårvätskan för att lättare kunna upptäcka små effekter av linserna. Detta är helt smärtfritt.

Subjektiv undersökning av synen

Ofta måste synen undersökas på nytt vid undersökningen. Detta görs för att kunna bedöma synförändringar som noterats vid undersökningen av synen med linserna, ögats form och böjning mäts alltid, eftersom detta är ett sätt att tidigt upptäcka om linserna har oönskade effekter på ögonen

Tilläggsundersökningar

Tilläggsundersökningar; ibland måste ytterligare undersökningar göras, beroende på det man finner vid de undersökningar man gör. Detta kan till exempel vara tårvätskeundersökningar för att kunna bedöma besvär med torra ögon.

Analyser efter undersökningen

I vissa fall kan analys av till exempel linserna krävas. Detta görs för att till exempel kunna bedöma problem som orsakas av linserna på grund av kemikalieeffekter, eller av andra orsaker.