I många fall finns behov av återkommande undersökningar.

Anledning till detta kan vara:

  • att något tillstånd, som kräver upföljning har hittats vid undersökningen
  • att det föreligger ärftliget för någon ögonsjukdom
  • eller något annat där regelbunden uppföljning är att rekommendera, tex om man använder kontatlinser

Ett annat skäl att teckna ett Synhälsoavtal, kan vara att man vill ha förebyggande synhälsoundersökning, precis som hos tandläkaren eller hos allmänläkaren.

Ett Synhälsoavtal kan endast tecknas efter att en omfattande synundersökning har gjorts, och att vi efter denna kan ge ett personligt anpassat råd om hur ofta synundersökning bör göras.

Synhälsoavtal – priser

Generellt för Synhälsavtal är, att du blir kallad av oss med det intervall som anges nedan. Skulle behov finnas för extra uppföljande undersökningar, utöver de du blir kallad till, ingår detta utan extra debitering.

Skulle du själv känna behov för extra uppföljande undersökning, ingår även det utan extra debitering.

inkl alla nödvändiga undersökningar

Alt 1. Kallelse vartannat år,
inklusive fria återbesök
57:- / mån
Alt 2. Kallelse varje år,
inklusive fria återbesök
77:- / mån
Alt 3. Kallelse varje halvår,
inklusive fria återbesök
97:- / mån

Beloppet betalas via autogiro i förskott. Om så önskas, kan fakturering ske kvartalsvis enligt följande:

Alt 1.199:- / mån
Alt 2.249:- / mån
Alt 3.329:- / mån