Vad är Orto-K?

Orto-keratologi, eller Orto-K, är en teknik för att behandla bort närsynthet. Dessa linser kallas ibland nattlinser. Det är en temporär, och reversibel formändringsprocess, av hornhinnans yttersta lager.

Med reversibel menas att formändringen inte är bestående, utan att hornhinnan återgår till sin ursprungliga form om behandlingen avslutas.

Tekniken har funnits tillgänglig under många år, men det är först under de senaste 5 åren som modern teknologi har gjort det möjligt att dels noggrant och exakt undersöka hornhinnans form, dels att kunna framställa kontaktlinser med en form som på ett kontrollerat och säkert sätt kan ge de önskade effekterna på ögats brytkraft.

Orto-K-linser har härigenom blivit ett säkert alternativ till kirurgisk behandling av närsynthet.

Beroende på graden av närsynthet och/eller bärtiden med Orto-K-linserna, kommer en (temporär) bra synskärpa att kunna uppnås under den vakna delen av dagen, utan att behöva använda vare sig kontaktlinser eller glasögon.

När används Orto-K?

Orto-K-linserna används under natten (vid sömn) för att bevara den goda synskärpan under dagen. Orto-K-linserna används varje natt, eller i vissa fall färre nätter för att bibehålla stabil synskärpa.

Varför Orto-K?

Avsikten med Orto-K-linserna, är att slippa både kontaktlinser och glasögon. Orto-K-linser är många gånger idealiska för sportutövare, eftersom risken att tappa linser under sportutövandet inte finns. Andra som kan dra fördelar av Orto-K-linser, är t.ex. personer som arbetar i smutsig eller dammig miljö, eller miljö med lösningsmedel. Personer som lider av pollenallergi, kan ofta använda Orto-K-linser utan problem, även under allergiperioderna.

Fördelar med Orto-K

 • Bra synskärpa utan vare sig kontaktlinser eller glasögon, största delen av dagen.
 • Orto-K innebär inget kirurgiskt ingrepp.
 • Orto-K är reversibelt.
 • Orto-K är modifierbart.
 • Det är inte smärtsamt.
 • Orto-K kan bromsa upp utvecklingen av närsynthet hos unga människor.
 • Genom att väl etablerade tekniker används, är riskerna med behandlingen mycket små.

Eventuella nackdelar med orto-K

 • Man måste kunna sätta av tid för 6-8 besök under de första 6 veckorna
 • Framgångsgraden är hög, men kan inte garanteras.
 • Reduktioner av närsyntheten går olika fort hos olika personer.
 • De instruktioner som lämnas måste noga följas för att behandlingen skall bli framgångsrik.

Läs mer om Orto-K

Intresserad av Orto-K?

Boka tid