Vi arbetar med tillpassning av kontaktlinser vid olika ögonsjukdomar, tex. keratoconus

Sklerallinser

Sklerallinser är unika, specialanpassade kontaktlinser som tillpassas av speciellt utbildade optiker. De ger i flera fall en bättre synskärpa än glasögon och traditionella kontaktlinser. Sklerallinser är, jämfört med traditionella kontaktlinser, ett alternativ för en bättre ögonhälsa. De är speciellt väl lämpade för patienter med höga styrkor, oregelbundna eller transplanterade hornhinnor samt kan även passa väl för patienter med torra ögon.