Vid det första besöket hos oss, görs en grundlig undersökning av ögon och synfel. Speciellt viktigt är topografisk bedömning av hornhinnan. Om inga faktorer som kan utgöra hinder för behandlingen upptäcks, beställs linserna, utifrån ett datoriserat förfarande.

Efter ca 1 vecka, är kontaktlinserna färdiga, och kan lämnas ut. Behandlingen påbörjas samma kväll eller inom de närmaste dagarna efter att de hämtats.

På morgonen den första dagen efter att linserna burits, görs den första undersökningen. Redan vid detta första besök, märker de flesta att synen utan linser eller glasögon har förbättrats kraftigt. Efter detta första återbesök, behöver flera återbesök göras, tills stabil synskärpa uppnåtts. I de flesta fall tar detta 10-14 dagar.

När det önskade resultatet har uppnåtts, bärs linserna så många nätter per vecka som behövs för att behålla ett stabilt seende hela dagen. Om inte stabil syn uppnås inom förväntad tid, avbryts behandlingen, och synen kommer att återgå till sitt ursprungliga värde.

Orto-K-linserna är tillverkade av de mest syregenomsläppliga materialen. Dessa linser är mer känsliga för hantering än tidigare typer av hårda linser, varför de måste bytas ut varje år.