Vi undersöker ögonen och gör uppföljande undersökningar av personer som till exempel har ärftlighet för glaukom (grön starr). Vi har samarbete med ögonläkare och remitterar vid misstanke om sjukdomen vidare för åtgärd.