Nej! Närsyntheten bör inte överstiga ca 4,5 dioptrier, och astigmatism bör inte överstiga ca 1,50 dioptrier. Närsynthet över dessa värden kan reduceras, men sannolikt inte korrigeras fullt ut, varför vi avråder från behandling i dessa fall.

Utöver dessa begränsningar, finns det individuella förhållanden, där behandling är olämplig. Detta kan endast bedömas vid undersökning då varje individs möjlighet att behandlas bedöms. I de allra flesta fall, där behandling påbörjas, blir resultatet mycket bra. Trots detta finns enstaka fall, där resultatet inte blir tillfredsställande, och behandlingen måste avbrytas.

Många ögonkirurger anser att operationer inte bör utföras på personer som inte växt färdigt, eller på personer som kan använda kontaktlinser. Synförändringar över tiden, kan hanteras utan operativa ingrepp. Behandling med Orto-K-linser är REVERSIBEL, vilket inte ett operativt ingrepp är.

Kontaktlinsers effekt på hornhinnan är mycket väl utforskade och bedömda genom de många år kontaktlinser funnits och använts. Behandling med Orto-K-linser utesluter inte framtida behandling med kirurgi.