Grå starr

När vi bli äldre råkar de flesta av oss ut för grå starr. Detta kommer ofta i 70-årsåldern. Vi undersöker ögonen  och gör uppföljande undersökningar av personer som har grå starr, och remitterar vid lämpligt tillfälle till ögonläkare för åtgärd.

Ärftlighet för ögonsjukdomar, tex glaukom

Vi undersöker ögonen och gör uppföljande undersökningar av personer som har ärftlighet för glaukom (kallades för grön starr) Vi har samarbete med ögonläkare, och remitterar vid misstanke om sjukdomen vidare för åtgärd.

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersrelaterad degeneration av gula fläcken, sk AMD, kan ge allvarlig synnedsättning. Vi har avancerade instrument för att undersöka och följa upp tillstånd bl.a. i gula fläcken. Vi remitterar till ögonläkare vid misstanke om behov av åtgärd.

Torra ögon

Torra ögon är ofta rinnande ögon. För att ge råd om adekvat behandling, utför vi tårfilmsanalys.

 

Läs mer

Kontaktlinser vid ögonsjukdomar

Vi arbetar med tillpassning av kontaktlinser vid olika ögonsjukdomar, tex keratoconus

Ögonbottenfotografering vid diabetes

Vi har godkänd utbildning för att göra dessa undersökningar. Tala om att det är detta det gäller när du bokar tid, så att vi bokar in dig rätt.

Undersökning av barn/samsynsanalys

Vi utför samsynsanalyser och arbetar med synträning. Detta är speciellt viktigt tex för barn med läsbesvär och/eller för sportutövare. Läs mer under undersökningar ovan.

Kontaktlinser för behandling av närsynthet (nattlinser)

Vi har stor erfarenhet av behandling av närsynhet med s.k. nattlinser (Orto-K).

Optergo

Luppglasögon för tandläkare. Vi är certifierade som ”Optergo Knowledge Center”. Optergo är specialanpassade luppar och system för tandläkare.