Synen i arbetet

Vid arbete måste speciella hänsyn tas. Många använder idag datorer i sitt arbete. Detta ger speciella krav på de glasögon man använder.

I vissa arbeten krävs också, utöver god synskärpa, en god samsyn, för att arbetet skall kunna utföras utan att man tröttas ut för snabbt. Vissa arbeten kräver speciella skyddsglasögon, andra kan kräva speciella filter för att man skall kunna utföra arbetet.

Vi har mångårig erfarenhet av undersökningar av personer med dessa problemställningar, och har anlitats av flera företagshälsovårder och även vid utbildningen av företagssköterskor. Samtliga optiker hos oss har examen i arbetsmedicin från Arbetslivsinstitutet.

Kontakta oss

Vi undersöker ögonen och gör uppföljande undersökningar av personer som har ärftlighet för glaukom (kallades för grön starr) Vi har samarbete med ögonläkare, och remitterar vid misstanke om sjukdomen vidare för åtgärd.

Kontakta oss