En synundersökning hos oss, är en allmän undersökning av synen. Detta innebär att vi gör ett antal moment, som alla syftar till att både kunna bedöma om något onormalt förekommer, dvs. om det till exempel finns tecken på någon ögonsjukdom, som i så fall skulle kräva remiss till ögonläkare, och att få fram en ordination, ett recept för nya glasögon.

Allt fler människor går regelbundet till optikern, för att på det sättet få en ”hälsoundersökning” av sin syn med jämna mellanrum, precis som man gör hos tandläkaren, dit de flesta går regelbundet.

Genom en regelbunden, och noggrann synundersökning, kan man undvika dels att nytillkomna onormala förändringar förblir oupptäckta, dels kan man uppehålla en god synkomfort genom att minska risken för att stora synförändringar inte upptäcks, och därmed slippa onödiga tillvänjningsbesvär när man skaffar nya glasögon.

En allmän undersökning kan inte göras på kortare tid än ca 45 minuter, utan att man utelämnar delmoment. Ibland måste mer tid tas i anspråk. Vår uppfattning är att man alltid skall göra en komplett undersökning, utom i undantagsfall, om man till exempel behöver följa upp något man funnit under den allmänna undersökningen. Genom att de flesta, med glasögon, besöker oss optiker kanske vartannat år eller tom mera sällan, är detta väl använd tid. Därför anser vi att man alltid skall kosta på sig en noggrann undersökning, och låta det ta den tid det kräver.

En regelbunden synundersökning är ett sätt att bibehålla sin synkomfort!

Anamnes

Vi går noggrant igenom dina synbesvär, hur du uppfattar dem och när. Ditt hälsotillstånd är en viktig uppgift för att kunna göra korrekt bedömning av din syn. Vissa läkemedel påverkar synen, därför frågar vi alltid om detta under anamnesupptagningen. Dina tidigare erfarenheter av synkorrektion, glasögon, linser eller annat, är också viktiga uppgifter.

Preliminära tester

Detta innebär ett antal olika tester, som görs för att lättare både upptäcka och bedöma olika onormala tillstånd, här ingår mätning av ögats tryck.

Objektiv undersökning

Innan själva bestämningen av den glasstyrka som behövs, görs, gör vi en s.k. objektiv undersökning. Detta kan göras på olika sätt, men innebörden är alltid att man gör en undersökning som inte kräver någon medverkan av den som undersöks.

Subjektiv undersökning

Syftar till att ta fram den bästa glasstyrka för den som undersöks.

 

Samsyns-bedömning

Absolut nödvändigt för att kunna analysera samsynen. Detta kan i sin tur resultera i att man måste ge en ordination som är annorlunda än det man finner vid den subjektiva undersökningen. Detta är inte ovanligt.

Yttre och inre undersökning av ögonen

Detta görs alltid, för att kunna upptäcka tecken på avvikelser, till exempel tecken på ögonsjukdomar tillägsundersökningar; ofta måste ytterligare undersökningar göras, beroende på resultatet av de undersökningar man tidigare gjort. Detta kan till exempel vara synfältsundersökning, fotografering av ögats yttre eller inre, för att kunna dokumentera det man sett.

Ordination

Vi går noga igenom ditt behov av synkorrektion och de olika alternativ som finns i just ditt fall.