När vi blir äldre råkar de flesta av oss ut för grå starr/katarakt. Detta kommer ofta i 70-årsåldern. Vi undersöker ögonen och gör uppföljande undersökningar av personer som har grå starr/katarakt och remitterar vid lämpligt tillfälle till ögonläkare för åtgärd.