Glasögon som anpassas speciellt för arbete vid bildskärm och kontorsmiljö kallas terminalglasögon. Dessa glasögon skiljer sig från de privata glasögonen.

Bakgrund

Vid arbete i datormiljöer uppmärksammades tidigt att personer som hade progressiva eller dubbelslipade glasögon fick nack- och ryggbesvär. Besvären kunde härledas till att dessa personer satt med onormalt mycket lyft haka för att se skarpt på skärmen. Ett problem som blev ännu värre om skärmen placerades uppe på själva datorn, vilket var vanligt förr.

Lagen

Arbetsmiljöverket har instiftat en speciell lag, ”Arbete vid Bildskärm 1998:5”. Denna lag klargör arbetsgivarens skyldigheter att tillhandahålla glasögon speciellt och personligt anpassade till de som behöver glasögon för att se på skärmen. Lagen säger också att arbetsgivaren är skyldig att se till att de som jobbar mer än en timme / dag vid skärmen ska genomgå synundersökning med lämplig intervall. Det finns ytterliggare två lagtexter som berör seendet på arbetsplatsen, ”Belastningsergonomi AFS 2012:02”

De speciella terminalglasögonalternativen

Det finns 3 huvudalternativ för att korrigera seendet vid skärmen Enstyrke, närprogressiva och rumsprogressiva glas. Arbetets art och synavstånd i förhållande till ålder och typ av synfel avgör vilket glas vi måste använda vid varje enskilt fall. Grundläggande är dock att vi strävar efter att ge individen det bästa seendet i arbetsmiljön.

Ett samarbete med Skjöld/Skjöld&Grönvall leg optiker innebär för ditt företag att vi ser till att er personal har ett optimalt seende i arbetsmiljön, och att företaget följer de lagar som bestämts av Arbetsmiljöverket.