Våra optiker

Alla med behörighet att använda diagnostiska läkemedel

Git Grönvall
Optometrist

MSc klinisk optometri

Leg optiker

Behörighet att använda diagnostiska läkemedel

Alexandra Skjöld
Optometrist

MSc klinisk optometri

Leg optiker

Behörighet att använda diagnostiska läkemedel

VICTOR SKJÖLD
Optometrist

Magister klinisk optometri

Leg optiker

Behörighet att använda diagnostiska läkemedel

Johan Samuelsson
Optometrist

MSc klinisk optometri

Leg optiker

Behörighet att använda diagnostiska läkemedel

Teresa Björkeroth
Optometrist

Magister klinisk optometri

Leg optiker

Behörighet att använda diagnostiska läkemedel

Ingrid Skjöld
Reception

Ingrid Skjöld är ansvarig för inköp av glasögonbågar hos oss, och hjälper dig vid tidbokning, och när du ska välja glasögonbågar, och även med utlämning och justering av glasögon.

Jessica Olsson
Reception

Jessica Olsson arbetar i receptionen. Jessica arbetar också med förundersökningar såsom tryckmätningar, ögonbottenfotografering och synfältsundersökning. Det är ofta Jessica du möter i telefon, och hon hjälper dig också när du ska välja glasögonbågar, och även med utlämning och justering av glasögon.

Salina Nyström
Optikerassistent

Salina Nyström arbetar som optikerassistent. Det är ofta Salina som hjälper dig vid tidbokning och när du ska välja glasögonbågar, och även med utlämning och justering av glasögon.