Vi arbetar med noggranna undersökningar. De instrument vi använder är moderna och avancerade. Första gången du kommer till oss, gör vi en grundundersökning, där vi går igenom ett stort antal moment, och gör med ledning av detta en bedömning av dina ögon och din syn.

I vissa fall, tex. om du har grå starr, ärftlighet för någon ögonsjukdom eller något annat, behöver vi göra uppföljande undersökningar. Vår bedömning av just din situation, gör att vi ger dig personligt utformade råd om hur eventuell uppföljing behöver göras.