Orthokeratologi (Ortho-k). Detta är en behandlingsmetod för att reducera närsynthet samt en möjlig metod för att bromsa utvecklingen av närsynthet så kallad myopikontroll.

Vad innebär behandlingen?

Vid det första besöket hos oss, görs en grundlig undersökning av ögon och synfel. Speciellt viktigt är topografisk bedömning av hornhinnan. Om inga faktorer som kan utgöra hinder för behandlingen upptäcks, beställs linserna, utifrån ett datoriserat förfarande. Efter ca 1 vecka, är kontaktlinserna färdiga, och kan lämnas ut. Behandlingen påbörjas samma kväll eller inom de närmaste dagarna efter att de hämtats.

På morgonen den första dagen efter att linserna burits, görs den första undersökningen. Redan vid detta första besök, märker de flesta att synen utan linser eller glasögon har förbättrats kraftigt.

Efter detta första återbesök, behöver flera återbesök göras, tills stabil synskärpa uppnåtts. I de flesta fall tar detta 10-14 dagar. När det önskade resultatet har uppnåtts, bärs linserna så många nätter per vecka som behövs för att behålla ett stabilt seende hela dagen. Om inte stabil syn uppnås inom förväntad tid, avbryts behandlingen, och synen kommer att återgå till sitt ursprungliga värde.

Orto-K-linserna är tillverkade av de mest syregenomsläppliga materialen. Dessa linser är mer känsliga för hantering än tidigare typer av hårda linser, varför de måste bytas ut varje år.

Orthokeratologi (Ortho-k)

Detta är en behandlingsmetod för att reducera närsynthet samt en möjlig metod för att bromsa utvecklingen av närsynthet så kallad myopikontroll. Behandlingen lämpar sig väl även för barn. Linsen bärs (behandlingen sker) på natten och dagtid ser bäraren bra utan linser. Ortho-k linser är specialanpassade kontaktlinser som tillpassas av speciellt utbildade optiker.

Mjuka speciallinser

Detta är mjuka kontaktlinser som är ytterligare ett alternativ för att korrigera närsynthet och är en av möjliga metoder för att bromsa utvecklingen av närsynthet. Dessa linser används dagtid. De finns både som endagslinser och månadslinser.

Myopikontrollerande glas

De myopikontrollerande glasen är särskilt utvecklade för att bromsa myopiutvecklingen hos barn.
De fungerar genom att kombinera ett skarpt avståndsseende med punkter av defokus (oskärpa) runt om i glaset. Punkterna med defokus medför att ljuset som kommer in till ögat hamnar framför näthinnan och följer näthinnans kurva, i stället för att hamna bakom näthinnan. När ljuset hamnar bakom näthinnan triggas ögats tillväxt och därmed också utvecklingen av myopi. Med de myopikontrollerande glasen undviker man att detta sker.

Glasögonbäraren har alltid skarp syn eftersom en central optisk zon korrigerar synfelet. Området med punkter av oskärpa finns utanför och runt den centrala delen. Vid beställning av glasen mäts centreringen ut noggrant.