Du behöver inte ha blanketten för hälsodeklaration med dig, eftersom vi skriver ut den direkt från vårt system.

Denna körkortstest innebär att följande moment undersöks:

  • Synen med och utan den korrektion som normalt används.
  • Synfältet undersöks.

Kravet, vad gäller synskärpa, enligt Tansportstyrelsen författningssamling, TSFS 2013:2 för godkänt i grupp I ( A, A1, B, BE och Traktor ) är att man har lägst synskärpa 0,5 med båda ögonen tillsammans.

Att syn helt saknas i ett öga utgör inte hidner för innehav av körkort.

Vid synskärpa lägre än 0,3 och om detta inträtt plötsligt, måste synnedsättningen ha varat minst 6månader.

Högre behörigheter

Om du är under 45år, och behöver förlänga ditt intyg för behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE, kan även detta göras hos oss.

Du behöver inte ha blanketten för hälsodeklaration med dig, eftersom vi skriver ut den direkt från vårt system.

Legitimation

Om du inte är känd av oss sedan tidigare, måste du ha en godkänd legitimation med dig vid undersökningen. Svenskt pass är godkänt som legitimation.