Om du har ett arbete som innebär att du utsätts för risker att skada din syn och ögon kan du få skyddsglasögon. Närmare definieras detta i en lagtext ”Utförande av personlig skyddsutrustning 1996:7”  utfärdad av Arbets- miljöverket.

Viktigt är att dessa glasögon uppfyller kraven om hållfastighet och tillverkning som anges i EU direktiv 89/686/EEC. De skyddsglasögon vi tillhandahåller tillverkas av Optoteam AB som är en certifierad leverantör av skyddsglasögon.

Ett samarbete med Skjöld/Skjöld&Grönvall leg optiker innebär för ditt företag att vi ser till att er personal har ett optimalt seende i arbetsmiljön, och att företaget följer de lagar som bestämts av Arbetsmiljöverket.