Åldersrelaterade förändringar i gula fläcken, så kallad AMD, kan ge allvarlig synnedsättning. Vi har avancerade instrument för att undersöka och följa upp tillstånd bl.a. i gula fläcken. Vi remitterar till ögonläkare vid misstanke om behov av åtgärd