Git Grönvall svensk mästare i Optometri 2016!

Git Grönvall är svensk mästare i Optometri 2016!

Detta efter vinst i den årliga finalen som avhölls på Optometridagarna i Västerås lördagen den 6 febnruari 2016.

I finalen möts de 3 som haft flest poäng i de kvalificeringsomgångar som genomförs under hösten året före finalen!