Att arbeta vid datorskärm eller med finmekanik är ansträngande för synen. Dina vanliga läsglasögon är anpassade för läsavstånd och det kanske inte alltid är just det avståndet i ditt arbete.

Ett par speciellt anpassade glasögon kan vara lösningen för att göra arbetet behagligare och de kan göra att du inte behöver känna dig så trött i ögonen efter ett par timmars arbete.

Detta höjer också prestationsförmågan och arbetsglädjen. Glasögon kan också utformas som ett skydd och förebygga ögonskador.

Vi har, sedan datorer börjat användas på arbetsplatserna, arbetat mer och mer med arbetsrelaterade synproblem och problemlösningar, och är idag kända för många företag och företagshälsovårder, som specialiserade inom detta område.

Vi genomgick tidigt en specialutbildning i Arbetsmedicin anordnad av Arbetsmiljöverket och Institutet för Optometri.

Universitetssjukhuset i Lund har sedan flera år anlitat oss i utbildningen av Företagssköterskor. Vi har även hållit seminarier i ämnet för företagsledare och företagshälsovårdens personal. Ett samarbete med Skjöld/Skjöld&Grönvall leg optiker innebär för ditt företag att vi ser till att er personal har ett optimalt seende i arbetsmiljön och att företaget följer de lagar som bestämts av Arbetsmiljöverket.