Vi arbetar med noggranna undersökningar. Första gången du kommer till oss, gör vi en grundundersökning, där vi går igenom ett stort antal moment, och gör med ledning av detta en bedömning av dina ögon och din syn. De instrument vi använder är moderna och avancerade.

Vi arbetar med noggranna undersökningar. Första gången du kommer till oss, gör vi en grundundersökning, där vi går igenom ett stort antal moment, och gör med ledning av detta en bedömning av dina ögon och din syn. De instrument vi använder är moderna och avancerade.

Ögonbottenfotografering vid diabetes

Vid diabetes finns risk för ögonkomplikationer. För att upptäck dessa i tid, fotograferar och undersöker man regelbundet ögonbotten.

Vi har godkänd utbildning för att göra dessa undersökningar.