Ökad tillgänglighet hos Göran Skjöld

För att öka tillgängligheten och minska väntetiden för de som undersöks av Göran Skjöld, ökas nu kapaciteten.

Detta görs genom att mottagningstiden utökas och mottagningen kommer from hösten 2016 att delas av Göran Skjöld och Alexandra Skjöld

Alexandra Skjöld har de senaste åren varit verksam som optometrist hos Öyelegene i Stavanger, och där bland annat haft undersökning och behandling av barn med samsynsproblem som specialområde. Alexandra är väl insatt i undersökning av personer med den typ av syn.- och ögonproblem som undersökts av Göran Skjöld. Andra specialområden Alexandra arbetar med är patienter med torra/rinnande ögon och filterglas vid tex ljuskänslighet och migrän.

Öyelegene i Stavanger är en ögonläkarmottagning med 2 ögonläkare och 3 optometrister verksamma.

Vi välkomnar Alexandra i vårt team och ser fram emot den kompetenshöjning det innebär.