Tårfilmsanalys

Om du besväras av torra och/eller rinnande ögon, kan orsaken vara otillräckligt fungerande tårfilm. Detta kan ha olika orsaker. För att undersöka detta, gör vi en tårfilmsanalys. Boka tid för tårfilmsanalys om du har dessa besvär.

När vi gör en tårfilmsanalys, undersöker vi flera olika faktorer, och gör därefter en analys av din tårfunktion.
Detta är nödvändigt för att på bästa sätt kunna ge råd om hur dina besvär ska behandlas. Vid undersökningen får du råd om behandling, och vi gör ett uppföljande besök efter normalt ca 1månad.