GDPR träder i kraft

Fredag 25/5 2018 träder den nya dataskyddsfördningen som innehåller en anpassning till det nya datalagringsdirektivet GDPR i kraft. En personuppgiftspolicy finns upprättat av Skjöld/Skjöld&Grönvall. I denna finns beskrivet hur personuppgifter som lagras hos Skjöld/Skjöld&Grönvall hanteras. Kontakta oss om du önskar veta mer.

Legitimerade optiker tillhör hälso- och sjukvården. Pga detta lyder alla verksamma hos Skjöld/Skjöld&Grönvall även under patientdatalagen (PDL) och har tystnadsplikt. Alla anställda har skriftligen vidtaget att de lyder under dessa förhållningsregler. GDPR innebär ingen förändring i dessa förhållningsregler.

Mer information gällande vår behandling av personuppgifter hittar du i följande dokument.

Personuppgiftsbehandlingspolicy