Tycker du att det är svårt att utvärdera en upphandling om Arbetsglasögon hjälper vi er gärna!

Kontakta oss helst innan ni skickar ut en förfrågan till olika optikföretag, så utformar vi frågorna så att svaren blir lätta att jämföra. Men har ni redan fått in anbud som är svåra att sammanställa hjälper vi er att göra en utvärdering om vilket som är det mest fördelaktiga anbudet