Om ni har verksamhet på flera orter och inte har upprättat avtal med optiker på dessa orter kan en Förtroendeoptiker ta del av synundersökningsresultatet gjort av den lokale optikern, och ställa det i relation till ordinationen. Förtroendeoptikern kan då bedöma riktigheten i ordinationen, att glasögonen uppfyller de krav om arbetsglasögon som ställs på företaget, och misstankar kan undanröja om att personalen får privata glasögon bekostade av företaget.

Detta är ett förfarande som ger företaget en trygghet, om personalen är verksam på flera orter i landet.

Ett samarbete med Skjöld/Skjöld&Grönvall leg optiker innebär för ditt företag att vi ser till att er personal har ett optimalt seende i arbetsmiljön, och att företaget följer de lagar som bestämts av Arbetsmiljöverket.

”…med vår genuina kunskap och vår yrkeserfarenhet erbjuder vi ett kvalitativt samarbete gentemot ditt företag.”

 

Blankett förtroendeoptiker