Verksamhetens certifiering förnyad

Skjöld/Skjöld&Grönvall Leg optiker är sedan flera år certifierade enligt Optikbranscens Kvalitetsnorm.

Vi arbetar löpande med kvalitetsarbete, och har den 29 maj 2015 förnyat vår certifiering. På Optikerförbundets hemsida anges felaktigt att vår verksamhet inte är certifierad. Av certifikatet framgår att certifieringen är giltig tom 2018-05-31.

Utdrag ur text om Optikbranschens Kvalitetsnorm:

”… Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm i synvården är framtagen med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter, särskilt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. Socialstyrelsens föreskrift vänder sig till verksamheter, vårdgivare, samt all hälso- och sjukvårdspersonal. Det motsvaras i optikerverksamheter av företagsledning, verksamhetschefer, leg optiker, optikerassistenter samt optometritekniker.

Föreskriften gäller för den del av verksamheten som avser hälso- och sjukvård.

Kvalitetsnormen i synvården är utarbetad för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. …”