Närsynthet ökar dramatiskt!

Förekomsten av synfel, speciellt närsynthet hos barn ökar dramatiskt i världen (WHO: Vision 2020, Action plan 2006-2011). Tidig upptäckt …

Dramatisk ökning av närsynthet bland barn i världen. Förekomsten av synfel, speciellt närsynthet hos barn ökar dramatiskt i världen (WHO: Vision 2020, Action plan 2006-2011). Tidig upptäckt av synfel och/eller tecken på ögonsjukdomar är viktigt för att rätt åtgärd ska kunna sättas in. En noggrant utförd undersökning av syn och ögon ökar förutsättningarna för detta.

Läs mer på http://www.digipapp.se/