COVID-19; Uppdaterade riktlinjer

Generellt gäller följande hos oss
Vi följer Folkhälsomyndighetens samt Smittskydd Skånes riktlinjer.

Detta innebär, som alltid, god följsamhet till basala hygienrutiner. Fysisk distansering så långt det är möjligt. Regelbunden avtorkning med ytdesinfektionsmedel av gemensamma kontaktytor utförs. Vädring av lokalerna utförs regelbundet. Handsprit tillhandahålls. Medarbetare stannar hemma även vid lätta symptom.

Som patient, kom om möjligt ensam till ditt besök hos oss. Barn medföljes av endast en vårdnadshavare och syskon medtages ej till besöket.
Om man, som patient, inte känner sig helt frisk, bokar man om sin tid till ett senare tillfälle.

Patientnära moment, där vi är närmare än 1 m från varandra eller då vi spenderar mer än 15 min i samma utrymme, använder medarbetaren munskydd alternativt visir.

Vid bågvisning, utlämning av glasögon och justeringar används visir.

Särskilda riskgrupper
För personer som anses tillhöra riskgrupp, och som iakttar ökad försiktighet, erbjuder vi riskgruppsmottgning.

Desinfektionsrutiner
Vi desinficerar alla instrument och kontaktytor, med ytdesinfektion, mellan varje patientbesök.

Våra väntrum
Vi har 3 separata väntrum, som vi fördelar tidbokade patienter mellan för största möjliga fysiska distansering. Begränsat antal personer tillåts vara i lokalen samtidigt