COVID-19, Uppdaterade riktlinjer November 2021

Generellt gäller följande hos oss
Vi följer Folkhälsomyndighetens samt Smittskydd Skånes riktlinjer.

Detta innebär, som alltid, god följsamhet till basala hygienrutiner. Fysisk distansering så långt det är möjligt. Regelbunden avtorkning med ytdesinfektionsmedel av gemensamma kontaktytor utförs. Vädring av lokalerna utförs regelbundet. Handsprit tillhandahålls. Medarbetare stannar hemma även vid lätta symptom.

Som patient, kom om möjligt ensam till ditt besök hos oss. Barn medföljes av endast en vårdnadshavare och syskon medtages ej till besöket.
Om man, som patient, inte känner sig helt frisk, bokar man om sin tid till ett senare tillfälle.

Skyddsutrustning
Skyddsutrustning, munskydd och/eller visir, används i undersökningsrummen.
Vid bågvisning, utlämning av glasögon och justeringar används visir.
Vi desinficerar alla bågar mellan varje användning. Var vänlig kontakta personalen innan du provar bågar.

Våra väntrum
Vi har 3 separata väntrum, som vi fördelar tidbokade patienter mellan för största möjliga fysiska distansering. Begränsat antal personer tillåts vara i lokalen samtidigt

Vi uppmanar alla att fortsätta hålla avstånd, speciellt ovaccinerade.