Covid-19, uppdaterade riktlinjer mars 2021

COVID-19, uppdaterade riktlinjer mars 2021

Generellt gäller följande hos oss

Vi följer Folkhälsomyndighetens samt Smittskydd Skånes riktlinjer.

Detta innebär, som alltid, god följsamhet till basala hygienrutiner. Fysisk distansering så långt det är möjligt. Regelbunden avtorkning med desinfektionsmedel av gemensamma kontaktytor utförs. Vädring av lokalerna utförs regelbundet. Handsprit tillhandahålls samt möjlighet för handtvätt finns. Medarbetare stannar hemma även vid lätta symptom.

Som patient, kom om möjligt ensam till ditt besök hos oss. Barn medföljes av endast en vårdnadshavare och syskon medtages ej till besöket.

Om man, som patient, inte känner sig helt frisk, bokar man om sin tid till ett senare tillfälle.

Skyddsutrustning

Skyddsutrustning, munskydd och/eller visir, används i undersökningsrummet.

Vid bågvisning, utlämning av glasögon och justeringar använder personalen visir.

Vi desinficerar alla bågar mellan varje användning. Var vänlig kontakta personalen innan du provar bågar.

Max antal besökare

Vi tillåter max 7 besökare samtidigt i gemensamma utrymmen.

Våra väntrum

Vi har 3 separata väntrum, som vi fördelar tidbokade patienter mellan, för största möjliga fysiska distansering.

Desinfektionsrutiner

Vi desinficerar alla instrument och kontaktytor, med ytdesinfektion, mellan varje patientbesök.