COVID-19; Så arbetar vi på vår mottagning

Generellt gäller följande hos oss
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Alla medarbetare och patienter som känner sig sjuka, eller har besökt något riskområde för smitta, ska inte komma till mottagningen.
Detta påminner vi skriftligen om inför varje bokat besök.
Om man inte känner sig helt frisk, ber vi att man, av omtanke för de många riskgruppspatienter som söker oss, bokar om sin tid till ett senare tillfälle.

Särskilda riskgrupper
Personer över 70 år i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något överrepresenterade bland de svåra fallen och utgör då särskilda riskgrupper som bör iaktta extra försiktighet för att minska risken för smitta.

Desinfektionsrutiner
Vi desinficerar alla instrument och kontaktytor före (när patienten är i rummet) och efter
(när patienten lämnat rummet) varje patientbesök. Detta görs med desinfektionssprit och spritservetter.

Våra väntrum
Vi har 3 separata väntrum, varför man aldrig behöver känna sig tvingad att sitta nära någon annan besökare. De flesta som besöker oss, är inne hos någon av optikerna, varför det sällan är många som sitter och väntar.

Handhälsning
Situationen med spridningen av COVID-19, medför att vi inte längre hälsar genom att skaka hand.
Detta kan kännas konstigt, eftersom vi alltid tidigare gjort det, så vi ber alla att tänka på att vi gör detta för att öka säkerheten.