Undersökning av barn / Samsynsanalys

Vid många tillfällen, till exempel vid undersökning av barn, måste en sk samsynsanalys göras. För att kunna göra detta krävs att många moment och funktioner i synen undersöks och analyseras.

 

En samsynsanalys tar mer tid i anspråk än en normal allmän synundersökning.

 

En samsynsanalys är en av grunderna vid undersökning av tex. sportutövare.

Samsynsproblem är vanliga

Forskning visar att samsynsproblem är allt mer vanligt förekommande och att mer än var sjätte svensk kan vara drabbad. Dessutom är denna typ av problem vanligare i lägre åldrar vilket kan gå ut över skolarbetet som ställer höga krav på synfunktionen.

 

Samsynsproblem kan ofta framgångsrikt behandlas. Det innebär då att man genom speciellt utformade övningar bygger upp de funktioner som vid undersökning och analys har befunnits vara bristfälliga.

 

De funktioner som oftast behandlas med synträning, är ögonens förmåga att fokusera och bibehålla fokus vid läsning, och/eller ögonens förmåga att röra sig och att bibehålla ögonställningen på ett samordnat sätt, vid läsning eller annat närarbete.

 

Undersökning av barn / Samsynsanalys

Ibland rekommenderar vi synträning.

 

Vi arbetar med ett datoriserat system, där träningen görs hemma, på din egen dator, och övervakas  och följs upp genom vårt system.

 

Synträning skräddarsys för varje användare, och följs upp och justeras individuellt.

 

Om du har något eller några av följande symtom, skall du boka tid för en speciell analys, som kan ge svar på om du har behov av synträning.

Tecken på att man kan ha behov av synträning, kan vara:

 • Ögonen känns trötta eller okomfortabla vid/efter läsning
 • Man får huvudvärk vid eller efter läsning
 • Man blir sömning vid eller efter läsning
 • Man har lätt för att tappa koncentrationen vid läsning
 • Man har svårt att komma ihåg vad man har läst
 • Texten blir dubbel eller hoppar vid läsning
 • Man har onormalt låg läshastighet
 • Man blir grusig i eller runt ögonen vid läsning
 • Man har varierande synskärpa vid läsning
 • Man tappar lätt bort var man är vid läsning
 • Raden måste läsas om flera gånger för att man skall förstå innehållet

Boka tid per telefon 040 79550

Du kan även boka via vår hemsida

 

Boka tid