Torra ögon

Torra ögon ger symptom med kliande, skavande, rinnande ögon. Detta kan uppkomma av olika orsaker. När vi blir äldre minskar tårproduktionen. Detta drabbar speciellt kvinnor pga hormonella orsaker. Andra orsaker kan vara vistelse i torr miljö, användning av läkemedel som torkar ut slemhinnorna, eller användning av kontaktlinser.

 

 

Vissa ögontillstånd kan också ge dessa symptom. Det kan tex vara inflammation av ögonlockskanterna, eller tillstånd som drabbar hornhinnan.

 

Allergier och autoimmuna sjukdomar, tex Sjögrens Syndrom, kan också ge ögonbesvär pga torra slemhinnor. Även brist på vitamin A kan ha betydelse, men detta är inte vanligt i vår del av världen.

Tåranalys

Översiktligt kan orsaker till torra ögon beskrivas som antingen otillräcklig tårproduktion, eller överdriven avdunstning av tårar.

 

För att kunna ge bästa råd om behandling av torra ögon, måste en noggrann undersökning av tårfunktionen göras. Detta inkluderar bedömning av kvaliteten på tårvätskan, mängden av tårvätska, och bedömning av funktionen hos de körtlar som delyar i tårproduktion och för att förhindra avdunstning av tårfilmen.

 

Dessutom måste vi bedöma eventuella efffekter av läkemedel, och/eller om det kan finnas misstanke om sjukdom som orsak till besvären.

 

Vid tårfilmsanalys mäter vi tårfilmskvalitet och mängd med olika metoder. Det är flera moment som ingår i undersökningen. Efter detta analyseras mätresultaten, och vi ger därefter råd om hur det kan behandlas. behandling innebär oftast att man anvämder någopn form av droppar, som väljs med ledning av de undersöäkningar som gjorts.

 

Efter en vis tid görs uppföjning med nya mätningar för att bedöma effekten av de råd vi lämnat.

Boka tid för tårfilmsanalys

Om du har dessa besvär, bör du boka en tid för tårfilmsanalys. Detta är en separat undersökning, som inte ingår i den normala undersökningen. Om du vill att det görs samtidigt, ber vi dig informera om det vid tidbokningen, så att vi sätter av tillräckligt med tid.

 

Tårfilmsanalys inklusive ett uppföljande besök kostar 945:-.

Boka tid per telefon 040 79550

Du kan även boka via vår hemsida

 

Boka tid