Följande kortfattade jämförelse kan vara en vägledning i valet av linstyp. Vid besök ger vi dig ytterligare fördjupad information som hjälper dig att välja! Denna tabell är endast avsedd att vara en vägledning. Flera andra faktorer kan påverka möjligheten att använda kontaktlinser. Ibland är behandling med orto-K-linser det rätta alternativet.