Synskärpa 1.0 är det som vanligen kallas ”normal syn”. Det är den synskärpa de flesta med normala ögon kan uppnå. Det innebär inte att man har onormala ögon om man inte kan uppnå denna nivå.

Visa personer med normala ögon uppnår nivån 0,5, utan att för den skull ha något fel på sina ögon. Andra kan uppnå så hög nivå som 2,0.

Detta beror på olika upplösningsförmåga i ögonen. Man skulle kunna jämföra det med en kamerafilm, där den grovkorniga filmen har en lägre upplösningsförmåga än den finkorniga.