Vid sportutövning är synfunktionen extremt viktig. Generellt kan man säga att det krävs både bra synskärpa och en bra samsyn för att synen skall fungera bra vid sportutövning. Därför krävs extra noggranna samsynsundersökningar, och ofta en speciell analys av samsynen, för att kunna göra de bedömningar som krävs för en sportutövare.

Synen är en av de viktiga faktorerna för maximalt resultat som sportutövare.

De viktigaste faktorerna är:

  • Synen
  • Reaktionsförmåga/snabbhet
  • Träning
  • Naturlig fallenhet
  • Koncentration
  • Fysiska förutsättningar
  • Coachning (av tränare)
  • Målmedvetenhet
  • Riktig kost
  • Självkänsla

 

Ibland kan resultatet av undersökning av en sportutövare resultera i ett speciellt träningsprogram för att förbättra olika funktioner i samsynen.

För att tex kunna fixera en golfboll samtidigt som man utför en svingrörelse med armarna, och skall bibehålla sin balans kräver både att man har bra synskärpa, och att ögonen är koordinerade med varandra. Direkt efter slaget skall man flytta blicken från platsen där bollen låg, och fixera på bollen då den flyger fram genom luften.

En ishockeyspelare måste kunna fixera pucken då han dribblar, samtidigt måste han kunna snabbt ändra fixering vid en passning, så att pucken når det tänkta målet.

Mycket kort därefter måste han kanske kunna ta emot en passning. Allt detta måste ske under rörelse.

Samma krav på koordinerad, skarp, syn under rörelse, gäller för fotbollsspelaren, där samspelet mellan fötter och syn måste fungera.

Split-vision är ett begrepp som ofta används när man talar om syn i sport. När man säger att en person har god split-vision menar man en person som samtidigt kan uppfatta detaljer och rörelser inom stora delar av sitt synfält. För detta krävs god synskärpa och god koordination av ögonens rörelser.

Kontaktlinser ger ofta en märkbar förbättring för sportutövaren. Linserna är inte i vägen, immar inte, faller inte av vid stötar. De som använder glasögon är hjälpta av speciella bågar för sportutövning, bågar som är speciellt utformade för sport. Generellt rekommenderas dock linser för de som kan ha det