Synfelsoperation

Under de senaste åren, har olika metoder för operation av synfel växt fram. Om du funderar på att få detta utfört, medverkar vi gärna, genom att dels göra en noggrann undersökning, dels gå igenom de olika alternativ som finns för att korrigera din syn.

Det är viktigt att ett beslut om att genomgå en operation är välgrundat. En operation är en definitiv åtgärd, vilket innebär att man inte kan ångra sig, och återgå till det som var före operationen. Därför är det viktigt att man noga överväger sitt beslut, och bedömer så många alternativ som möjligt innan man fattar sitt beslut.

Observera att vi inte avråder någon att genomgå operation, likaså rekommenderar vi inte någon att göra det. Beslutet måste den fatta som vill genomgå operationen. Däremot vill vi vara ett stöd i beslutsprocessen, genom att ge så mycket information som vi kan ge, för att underlätta ditt beslut.