Alla kontaktlinser är känsliga för den miljö man använder dem i. Kemikalier kan påverka dina linser, framförallt de mjuka linserna. Därför är arbete i miljö med kemikalier en olämplig miljö för kontaktlinser. I vissa fall kan linser utgöra ett skydd, om än kortvarigt för kemikalier. Så är fallet för syrastänk. Vid stänk av lut (basiskt) kan en kontaktlins istället förvärra skadan, genom att kontakttiden för det frätande ämnet förlängs.

Vid vistelse i torr miljö, samt i miljö med partiklar i luften är inte den bästa för linsbäraren. Besvär kan uppkomma i dessa miljöer, speciellt om linser av mindre modernt materiel används.