Vad kostar Orto-K behandlingen?

Behandlingen kräver flera besök i starten, och kan innebära byte av linser vid flera tillfällen.

 

Då behandligen påbörjas, betalar man en startavgift på f.n. 2900:- Denna inkluderar linser, startpaket med vätskor och alla nödvändiga besök under de första 6 veckorna av behandlingen.

 

Efter detta betalar man 388:- per månad via autogiro, vilket inkluderar alla kommande besök OCH nya linser varje år. Kostnader för linsvätskor tillkommer och kan variera från person till person, beroende på hur ofta man måste använda linserna.

 

Om inte behandlingen ger önskad effekt inom 6 veckor, får linserna återlämnas, varvid 1000:- återbetalas.

Fördelar med Orto-K

 • Bra synskärpa utan vare sig kontaktlinser eller glasögon, största delen av dagen.
 • Orto-K innebär inget kirurgiskt ingrepp.
 • Orto-K är reversibelt.
 • Orto-K är modifierbart.
 • Det är inte smärtsamt.
 • Orto-K kan bromsa upp utvecklingen av närsynthet hos unga människor.
 • Genom att väl etablerade tekniker används, är riskerna med behandlingen mycket små.

Eventuella nackdelar med orto-K

 • Man måste kunna sätta av tid för 6-8 besök under de första 6 veckorna
 • Framgångsgraden är hög, men kan inte garanteras.
 • Reduktioner av närsyntheten går olika fort hos olika personer.
 • De instruktioner som lämnas måste noga följas för att behandlingen skall bli framgångsrik.