Behandlingen kräver flera besök i starten, och kan innebära byte av linser vid flera tillfällen. Då behandlingen påbörjas, betalar man en startavgift på f.n. 2900:- Denna inkluderar linser, startpaket med vätskor och alla nödvändiga besök under de första 6 veckorna av behandlingen.

Efter detta betalar man 388:- per månad via autogiro, vilket inkluderar alla kommande besök OCH nya linser varje år. Kostnader för linsvätskor tillkommer och kan variera från person till person, beroende på hur ofta man måste använda linserna. Om inte behandlingen ger önskad effekt inom 6 veckor, får linserna återlämnas, varvid 1000:- återbetalas.