Glasen

För att kunna uppnå speciella lösningar, anpassade för dig, går vi alltid tillväga så, att vi utgår från ditt specifika behov, och utifrån det ger vi en rekommendation av den glaslösning, som är att föredra i just ditt fall.

Det innebär att vi inte är bundna till någon speciell leverantör, utan gör produktval, baserade på en fortlöpande analys av de produkter som finns tillgängliga på marknande.

Det kan tex. gälla progressiva glas för den som hittills aldrig kunnat använda progressiva glasögon, eller glas för den som måste kunna se skarpt vid arbete i tak, samtidigt som de skall fungera för både bilkörning och vid läsning, eller specialanpassade golfglasögon.

Kort sagt: Vi väljer och rekommenderar glasögonglas med omsorg och eftertanke.