måndag - torsdag 08:00 - 18:00
fredag 08:00 - 17:00
lördag - söndag Stängt
Logga in / Boka tid

Undersökning av barn / Samsynsanalys

Undersökning av barn / Samsynsanalys

Vid många tillfällen, till exempel vid undersökning av barn, måste en sk samsynsanalys göras. För att kunna göra detta krävs att många moment och funktioner i synen undersöks och analyseras.

En samsynsanalys tar mer tid i anspråk än en normal allmän synundersökning.

En samsynsanalys är en av grunderna vid undersökning av tex. sportutövare.

Samsynsproblem är vanliga

Forskning visar att samsynsproblem förekommer hos 15% av befolkningen eller till och med mer.
Hos de som har diagnosen dyslexi, finns samsynsproblem som går att åtgärda i upp till 30%.
Samsynsproblem kan ofta åtgärdas med synträning. Dyslexi kan däremot inte åtgärdas med synträning.
Dock kan även den som har dyslexi och samtidigt samsynsproblem, har nytta av synträning.
Det är därför viktigt att undersökning av  detta ingår när man blir undersökt.

Undersökning av barn / Samsynsanalys

Ibland rekommenderar vi synträning.

Vi arbetar med ett datoriserat system, där träningen görs hemma, på din egen dator, och övervakas  och följs upp genom vårt system.

Synträning skräddarsys för varje användare, och följs upp och justeras individuellt.

Om du har något eller några av följande symtom, skall du boka tid för en speciell analys, som kan ge svar på om du har behov av synträning.

Tecken på att man kan ha behov av synträning, kan vara:

 • ögonen känns trötta eller okomfortabla vid/efter läsning

 • man får huvudvärk vid eller efter läsning

 • man blir sömning vid eller efter läsning

 • man har lätt för att tappa koncentrationen vid läsning

 • man har svårt att komma ihåg vad man har läst

 • texten blir dubbel eller hoppar vid läsning

 • man har onormalt låg läshastighet

 • man blir grusig i eller runt ögonen vid läsning

 • man har varierande synskärpa vid läsning

 • man tappar lätt bort var man är vid läsning

 • raden måste läsas om flera gånger för att man skall förstå innehållet

Boka tid per telefon 040 79550

 

Här kan du boka tid direkt i vår tidbok.

Observera dock följande: ”Pga ett tekniskt fel, kan du just nu inte logga in för att boka tid. Tidbokning via vår App fungerar som vanligt. Kontakta vår reception för att börja använda vår App. Ring 04079550. Du kan också välja att boka en tid via formuläret.”